Termesztéstechnológiák

A Szentesi nemesítésű Mécses és Parolin repcefajták különleges tulajdonságai és technológiai sajátosságai

 
 
1. Azon tényezők (rövid összefoglalása) melyek minden repcefajtára, így a Szentesi fajtákra is feltétlenül érvényesek.
 
Növénytani leírás.
 
 • Kezdeti fejlõdés: erõs
 • Növénymagasság: 100-150cm (Termõhelyi adottságtól függõen.)
 • Télállóság: kiváló (8-10 leveles állapotban garantáltan -20 C°-ig)
 • Tenyészidõ: rövid (Nincs koraibb fajta!)
 • Állóképesség: kiváló
 • Pergés ellenállóság: kiváló (Valóban a legkiválóbb minden kezelés nélkül!)
 • Termõképesség: kiváló (Üzemi méretben eddigi maximum 4,99 t/ha.)
 • Erukasav tartalom: 0,15% alatt
 • Glükozinolát tartalom: 15-20 Mmol/g (Termelési körülményektõl függõen.)
 • Fehérjetartalom: 21-23 szárazanyag %
 • Olajtartalom: 42-45%
 • Károsítók elleni rezisztencia: átlagos
 • Különleges érzékenysége: nincs
 
 
Elővetemény: korán lekerülõ növények. (Leggyakoribb a (95%) õszi kalászosok)
Talajelőkészítés: vetés idejére aprómorzsás, beéredett magágy rendelkezésre álljon. Alapvetõ a tarlóhántással egybekötött cellulózbonttó anyagok, mûtrágya kiszórása, tömörítés, alapmûtrágya kiszórás és bedolgozása a magágy készítéssel. Ezekben javasoljuk kapcsolni a biológiai hatóanyagok, pl. a Koni WG kiszórását a Sclerotinia elleni védekezésként, melyre még nincs toleráns, vagy rezisztens fajta.
Alapműtrágya: az Öko-Prudencia Kft. ajánlása 1 t terméshez: N: 55kg, P: 35kg, K: 43kg, Ca: 40kg, Mg: 8 – 10kg, B: 0,1kg.
 
Vetés:
 
Vetőmag előkészítés: Csak a fiatalkorú állományt károsítók elleni szerrel kezelt vetõmagot forgalmazunk.
Eszközök: Olyan gép, amely képes 2,5-4 kg/ha közötti magmennyiség egyenletes elosztású és mélységû kijuttatására, talajtömörítésre. (Kényszermegoldásként utólagos tömörítés kell.)
Sortávolság: „Dupla” gabona sortáv (23-27 cm), talajfelszín elmunkálási minõségtõl függõen 1,5-3 cm mélység.
Ideje: aug. 20. – szept. 10. (szept. 20 ld. késõbb)
Gyomirtás, növényvédelem: A Szentesi fajták az általános igényektõl eltérõ eljárást ugyancsak nem igényelnek, károsítók elleni képességük bármely fajtával a szignifikancia határon belül paritásban vannak, nincs sem +, sem – eltérés, a kísérletek több éves átlagában.
Kondicionálás, regulátor használata: Eltérés van.
Érésgyorsítás, betakarítás előtti kezelés: Részben eltérés van.
Betakarítás ideje, módja: A Mécses esetében van.
 
2. A Szentesi nemesítésű Mécses és Parolin repcefajta azon különleges tulajdonságai, amik eltérnek az általánosan ismert fajtáktól és indokolják az általános technológiától való eltérést.
 
A fajta megválasztása: Bár általános szempont, különleges tulajdonságaik miatt mégis itt kívánkozik részletezni.
A fajtaválasztást elsõsorban a természeti adottságok (mezo-mikro klimatikus,- talajadottsági-, vízháztartási-, fizikai tényezõk, stb.), de nem utolsó sorban közgazdasági tényezõk mérlegelésének tárgya, amit nem kis mértékben módosíthat az adott gazda elhivatottsága.
 
 
 
 

A MÉCSES speciális tulajdonságai.

 
Költségtakarékos, a legjobb költséghatékonysággal termeszthető fajta a Mécses!
 
Önmagában egy új kategória, mert számos olyan tulajdonság hordozója, amit a minõsítése óta eltelt 13 év óta nem sikerült a legnagyobb nemesítõ intézeteknek sem túlszárnyalni.
 
- télállóságban nincs párja a korai kategóriában, amit fokoz, hogy ezt kis fejlettségű – 4-6 leveles állapotban valamint meleg őszön történő szárbainduló stádiumban is – a legnagyobb biztonsággal produkál összes versenytársaival szemben.
- pl. legkisebb szártömeg, legkisebb vízigény, legkevésbé pereg (tényleg!) érésgyorsító nélkül is legkorábbi, nem kell regulátor, nem kell szárítás, kisebb a kombájnolási energiaigény, kiváló állóképesség, a legszélsőségesebb viszonyokat is jól meghálálja, kiváló adottságoknál sem dől meg, mindig teljesíti a „00” –ás követelményeket.
- A legkésõbb is biztonságosan vethetõ fajta, lényeg, hogy október elejére kikeljen Magyarország északi, Észak-nyugati részén is.
 
Vetőmagszükséglet, termő tőszám
 
Chinook 2000 FS + Buvisild 2000 csávázószeres kezeléssel forgalmazzuk 20 kg –os kiszerelésben vetõmagjainkat, melybõl 3,5 –max 4 kg/ha elegendõ.
Az optimális termőtőszám cca 10% -al több a hibrid fajtákhoz ajánlott40-50 db/m2 –nél a kisebb termet miatt, DE! mivel a MÉCSES már genetikailag szártörpésített, a becőréteg vastagsága kisebb növénymagasság mellett is azonos a legmagasabb fajták becőréteg vastagságával. (A generatív típus eddigi legpregnánsabb megtestesítője!) Ezért is nyilvánvaló a kisebb műtrágya és vízigénye, ugyanolyan hasznos produktum mellett.
 
Vetési idő
 
Az augusztusi vetést (bármit mond az összes szakirodalom) nem javasoljuk! (Esetleg északabbi, vagy szlovák vidékeken.). Itt is lényeg, hogy a fagyok beálltáig a min. 4-6 leveles állapotot elérjék a növények.
A fajta különlegessége, hogyha mégis túlnõne egy meleg õszön és magszár kezdemény indulna, más fajtáktól eltérõen akkor is tűri a fagyot, így e téren sincs párja!
Tehát nyugodtan vethetünk még szeptember 10-20 között, sõt ha elõzõleg hosszú, hűvös idõszak volt és meteorológiailag várható ezután egy melegebb õsz (erre több példa volt) még a szeptember végén vetett Mécsesek is kiválóan teljesítettek.
 
Tápanyagutánpótlás
 
A hibridekhez mért kb. 2/3 –nyi szártömeg miatt eleve kevesebb mûtrágya szükséges (bár a magterméshez szükséges tápanyag nélkülözhetetlen) azaz mintegy 20% mûtrágy költség megspórolható, azonos termésszint mellett!
A konkrét adatokat a talaj feltöltöttségénak és a megcélzott termés figyelembevételével állapítsuk meg (pénztárca is!) ld. Öko-Prudencia Kft. ajánlat.
Fontos:
- a Foszfor és Kálium + Magnézium hatóanyagot, valamint a szükséges Nitrogén hatóanyag 20% –át (valamilyen formában) vetés előtt feltétlenül juttassuk a talajba.
- A hiányzó nitrogént a tavaszi növekedés elõtt teljes mennyiségben juttassuk ki, mivel a késõbbi részletekben történõ kijuttatás hatékonysága kétséges. (A szakaszos kijuttatás a viszonylag egyenletes csapadék elosztású klímában javasolt, e helyre viszont a Mécsesnél alkalmasabb a Parolin fajtánk!)
 
Növényvédelem (ld. Általános technológia)
 
Általános hiba a késlekedés! Néhány napos kora tavaszi felmelegedés (akár március elején!) tömeges fénybogár és szárormányos rajzást indít, aminek kártétele később csak csökkenthető, de behozhatatlan!
 
 
Pl. a virágzásban ajánlott ún. „méhkímélõ szerekkel” való fénybogár elleni védekezés az egyik legnagyobb oktalanság! (Ilyenkor a fénybogár nem bibét rág, amikor ott a rengeteg nektár. Viszont az elhúzódó virágzásnál a becõkártevõk elleni védekezés – elsõsorban a hagyományos repce körzetekben indokolt.)
 
Érésgyorsítás
 
Mécses esetében eleve szükségtelen. A „Harvade” reklámokban szereplõ becõ felnyílást mérséklõ hatás a fajtában genetikailag benne van! Úgynevezett állományszárításra csak elgyomosodott területen lehet szükséges (Reglone, Finale, Glifozátok).
 
 
Betakarítás
 
Általános technológia szerint, 9% magnedvesség tartalom mellett. Szárítás szükségtelen. Oldalvágóval szerelt korszerű kombájn nélkülözhetetlen.
 
 
 

A PAROLIN fajta speciális igényei az ajánlásokkal

 
Általánosan tudni kell, hogy ez a hibridekkel is versenyképes fajta a benne rejlő potenciált csak megfelelő szakmai-technikai felkészültség és a közepesnél jobb természeti adottságok mellett tudja biztosítani.
 
A viszonylag költséges „hibridekre ajánlott technológiák” –hoz képest két rendkívüli elõnnyel rendelkezik:
- a vetõmag hektáronkénti költsége 40-50%.
- Õszi regulátor kezelés abszolút nem szükséges, tavasszal kondicionálókkal együtt esetleges! (Még nagyon korai – aug. közepi – vetés estén sem, mivel hideghatás nélkül nem képes magszárat fejleszteni.)
A talajelőkészítés, vetőgép, stb.: általános technológia.
 
Vetőmagnorma: 3,0-3,6 kg/ha
 
Vetés idő: aug. 20. – szept. 15. (A szept. 10 –e utáni vetést csak melegebb vidékeken ajánljuk.)
 

Tápanyag utánpótlás.

 
- az őszi ugyanaz, de ne feledjük a nagyobb szártömeg és nagyobb termés igényét.
- tavasszal ugyancsak érvényes a nagyobb N igény, s mivel olyan körülmények közt termelünk, a 2× -i osztott fejtrágyázást ajánljuk a következő megosztásban: február-március elején 70%, április elején, közvetlen virágzás előtt 30%. (A magnézium adalékot e két alkalommal.)
- az intenzív lomb és szárnövekedés idején, ajánljuk a kén és bór trágyázást.
- A virágkötõdést segítõ adalékok használatát felesleges túlköltekezésnek tartjuk, mivel a fajta egyrészt nagyon jó öntermékenyülõ, másrészt gazdag nektártermelõ, azaz jó méhlegelõ. (Ez utóbbi különösen igaz a Mécsesre, melynek vonalanyagai még erre is szelektálva voltak! Érdemes erre is visszautalni, hisz a mécses amúgy is a legkorábbi gazdag méhlegelõ!)
 
Érésgyorsítás
 
Az ebben a fajtakategóriában ajánlottakhoz hasonlóan sajnos ez esetben sem megspórolható általában.
Nagyon ügyelni kell az idõpont megválasztására – ezt az adott szerek ismertetõi jól definiálják –inkább 1-2 nappal csúsztassuk a kezelést, mint fordítva, mert utóbbi esetben aprósodhat a szem, azaz jóakarattal ugyan, de költséggel csökkenthetjük a várható termést. (Van rá több üzemi tapasztalat.)
 
Betakarítás: ld. Általános, l. Mécses ajánlás.
 
Ha kedvezõtlen meteorológiai tényezõk várhatók, érdemes vállalni néhány százaléknyi szárítási költséget, mivel nagy értékrõl van szó.
 
 
 
 
 

Javasolt technológia a MÉCSES őszi káposztarepcefajta zöldtrágyanövényként történő alkalmazáshoz

 
 
A szántóföldi AKG (Agrár Környezetgazdálkodási) programban nyertes gazdáknak a támogatás megszerzéséhez bizonyos kötelezettségeket kell vállalniuk. Az egyik ilyen kötelezettség a zöldtrágya növény termesztése 5 évenként, legalább egyszer, másod vagy fővetésben. 
Gazdaságossági okok a másodvetésben történõ termesztést indokolják. Ez úton szeretnénk segíteni önöknek a fajtaválasztásban, és a hozzá tartozó termesztéstechnológiában. 
A másodvetéshez tökéletesen megfelel a Szentesi-Mag kft. tulajdonát képezõ, - immár 19 éve hazai termesztésben bizonyító - MÉCSES repcefajta.
Alacsony vízigénye, intenzív kezdeti fejlõdése, korai magszár képzése alkalmassá teszi a másodvetésre. 
 
TALAJELŐKÉSZÍTÉS, VETÉS:
 
A MÉCSES repcefajta korán lekerülõ kalászosok után kockázat nélkül illeszthetõ a vetésforgóba. 
 
A talaj előkészítésénél meghatározó irányelv a talajnedvességgel történő takarékoskodás.
Kalászos kultúra aratása után a szalmát a lehetõ leghamarabb hordjuk le a területrõl, vagy az aratással egy menetben aprítsuk fel.
A különbözõ kombinált, alternatív talaj-elõkészítõknek ebben az esetben (is) nagy hasznát vehetjük. 
 
Elsõ lépésként alkalmazzunk sekély tarlóhántást, utána pedig zárást. Minden mûveletet zárjunk le! A felsõ, hengerezett, tömõdött réteg a nyári estéken hamarabb lehûl, a melegebb alsóbb részekbõl párolgó víz itt lekondenzál. 
Az alapmûvelésnél kerüljük az eke használatát, helyette tárcsát, grubert, vagy középmély lazítót alkalmazzunk. 
Ezután már csak a legfelsõ 10 cm vastagságú réteget „bolygassuk” magágy készítéshez, és vetéshez. 
Ha sikerült elõkészítenünk a megfelelõ magágyat, következhet a vetés.
Minél kevesebb művelettel készítjük elő a vetést, annál több nedvességet tudunk megőrizni a talajban. 
Gabona sortávra történjen a vetés, hogy mielõbb kialakuljon a megfelelõ levélborítottság. 1 -1,4 millió csírával számoljunk hektáronként. 
 
TÁPANYAGELLÁTÁS, NÖVÉNYVÉDELEM:
 
Zöldtrágyanövények vetésénél költségtakarékos növényvédelmet és tápanyag-utánpótlást javasolunk. 
A nitrogén mûtrágyák használata elõnyös, mi a biológiai hatóanyag tartalmú nitrogéngyûjtõ, foszforfeltáró, és cellulózbontó hatású GeoAgit-CNPK-1 biológiai trágyát javasoljuk 5 l/ha dózisban. 
 
A MÉCSES fajtából biztosított vetőmagunk kettő magkezelési változatban kerül forgalomba.
Ebből adódóan a vetőmag megrendelésnél külön ki kell térni a csávázó anyag meghatározására. A csávázó szerek köréből előnyben részesítjük a biológiai hatóanyag tartalmú készítményeket.
Ezért az egyik változat biológiai hatóanyag tartalmú csávázószer (BIOKOLL-E + TRICHODERMA faj).
A kémiai készítmény összetétele: BIOKOLL-E+TMTD+ rovarölő szer.
 
A gyomok ellen szükség esetén post-emergensen védekezhetünk, hiszen az ebben az idõben rendelkezésre álló csapadék nem biztosítja a pre-emergens kezelések hatékonyságát.
 
 
 
TALAJBA DOLGOZÁS:
 
Az állomány a magszárba indulása után, a virágzás kezdetén egy menetben a talajba dolgozható. 
Amennyiben valamilyen tavaszi kultúra követi - a vetésforgóban-, akkor célszerű erre az állományra az õszi alaptrágyát (kálium és foszfor) kijuttatni és a növényi részekkel együtt azokat leszántani.