Publikációk

15 éves a Szentesi-Mag Kft.

(Alapítva: 1995. szeptember 12.)


Magyarország és mezőgazdaságunk Európai Uniós csatlakozásával a magyar vállalkozások céljai, tervei és fő szempontjai alapvetően nem változtak. A sokféle tényező között azonban célszerű döntéseink előtt a fontossági sorrendet felállítani.

Egyértelművé vált, hogy a vállalkozások célkitűzése nem mértékegységben mért tömegelőállítás, hanem nyereség- illetve profittermelés. Ezért a piaci ő, a beazonosítható piac ismerete, a döntést előkészítő munkaszakasz egyik legfontosabb részévé vált.


15-eves-a-szentesi-mag-kft.doc


Agrárunió 2011. 05. 10. - Fókuszban Dr. Rózsás Attila alapvetése

Kérdéseinkre válaszol Dr Rózsás Attila, a Budapesti Agrárkamara elnöke, egy Veszprém megyei mezőgazdasági vállalkozás tulajdonosa.

Ön szerint, hol a helye a szántóföldi növénytermesztésben a biológiai hatóanyag tartalmú készítményeknek?

A biológiai hatóanyag tartalmú készítmények alkalmazásával kapcsolatban világviszonylatban fokozódó érdeklődés tapasztalható. Az érdeklődés kiterjedésének több magyarázata lehetséges, amelyekből - tapasztalatom alapján - kettőt mindenképpen ki kell emelni: ...


agr-r-ni-_2011_05_10.doc


Az Amykor mikorrhiza készítmény hatása a sütõtök termesztésben

Az Amykor mikorrhiza készítmény hatása a sütőtök (Cucurbita maxima L.) termesztésben

Lantos F. - Gudman G. - Rózsás A.

1. Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar, Hódmezővásárhely
2. Szentesi Mag Kft. 6600 Szentes, Alsórét 154. Tel:63/401-001.


A mikorrhiza gombák képződését a Föld valamennyi növénytársulásában tapasztalhatjuk. Legnagyobb jelentőséggel talán a szélsőséges ökológiai körülmények között élő növényekkel létesített szimbiózisuk rendelkezik. A mikorrhiza gombák a növények rizoszférájában, illetve rizoplánjában tapasztalhatóak.

A mikorrhiza kapcsolat kiemelkedő fontosságú mindazon növények számára, amelyek gyökerei nem hálózzák be intenzíven a talajt, hajszálgyökereik viszonylag vastagok, s egyúttal kevés, rövid gyökérszőrt fejlesztenek (Eissenstat, 1992). A növényekre gyakorolt sokrétű hatásában növelik a tápanyag,- és a vízfelvételt, fokozzák a növény ellenálló képességét, valamint nagyobb terméshozamot biztosítanak (Smith el al., 1994).

EREDMÉNYEK
A teszttermesztés elején azt tapasztaltuk, hogy az Amykor mikorrhiza készítménnyel kezelt talajon a magok 95,5 %-a, míg a kezeletlen talajon 85,3 %-a csírázott ki. Tehát a kelési arány 10,2 %-al volt jobb a kezelt felületen. A termések tömege átlag 20 dkg-mal nehezebb volt az Amykor készítménnyel kezelt felületről betakarított sütőtök esetében. Az indánkénti átlag termésszám tekintetében nem tapasztaltunk számottevő eltérést a vizsgált növények között. Mindkét felületen az indánkénti átlag 3 termés volt jellemzõ. A betakarított össztermések között azonban jelentős volt az eltérés. A mikorrhiza készítmény a gyökértömeg kialakulásában jelentős szerepet játszott (2. táblázat).


amykor-mikorrhiza-k-sz-tm-ny-hat-sa-a-s-t-t-k.doc


Fajta és a hibridek vetélkedése az étkezési paprika hajtatásban

A teszttermesztés eredményei

Teszttermesztésünk eredményei alapján az volt kiemelkedő jelentőségű, hogy a fajta nem maradt el a hibrid értékeitől. A teszttermesztés eredményei a fenn vázolt kísérleti körülmények között azt igazolták, hogy a régi magyar fajták újra termesztésbe való bevonásával, egy újabb lehetőség adódhatna a paprikanemesítés területén. A statisztikai értékelések egyértelműen rámutattak arra, hogy amennyiben a paprika intenzív hajtatása során a növény számára biztosítjuk a megfelelő edafikus (jól előkészített, megforgatott, morzsalékos szerkezetű talaj), ökológiai (optimális fény, hő, tápanyag-, valamint vízigény), és a termesztéstechnológiai feltételeket (árnyékolástechnika, növényápolás, növényvédelem), a paprika terméshozamainak átlagértékei között nem tapasztalunk szignifikáns eltéréseket. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezésünkre álló szabadelvirágzású paprikafajta hajtatásba történő bevonása nem jelentene gazdasági kiesést a hibridtermesztéshez képest. Ugyanakkor feléleszthetné és fellendíthetné a klasszikus fajtanemesítést. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a továbbiakban a hibridekre nincs szükség, de ugyanakkor jelentheti azt, hogy a fajtákra igenis szükségünk lehet. Eredményeinket bemutattuk a Magyar Tudományos Akadémia által megrendezett XVIII. Növénynemesítési Tudományos Napok konferencián is.

A Total paprikafajta jellemzői:

Középkorai érésű tv-típusú paprika. Erős szárú, féldeterminált hajtásrendszerű, leginkább szabadföldi termesztésre, de korai hajtatásra is alkalmas fajta. Termése csüngő állású, kúp alakú, vastag falú, édes ízű (Tulajdonos: Szentesi-Mag Kft.).

Dr. Lantos Ferenc Ph.D.
adjunktus
Szegedi Tudományegyetem
Mezőgazdasági Kar


a-fajta-es-a-hibridek-vetelkedese-az-etkezesi-paprika-hajtatasban.pdf


Helyzetértékelés a mai magyar mezőgazdaságról

Helyzetértékelés a mai magyar mezőgazdaságról (2014. szeptember 01.) Beszélgetést kezdeményeztem Dr. Rózsás Attilával, a Budapesti Agrárkamara volt elnökével, aki 12 éven keresztül töltötte be ezt a tisztséget. Az elmúlt 12 évben többször megkérdeztük az éppen aktuális ügyekről. Azt nem mondhatom, hogy álláspontja mindig egyezett az un. hivatalos tervekkel, és döntésekkel, de azt el kell ismerni, hogy a véleménye, és a javaslatai utólag Dr. Rózsás Attilát igazolták. pld. egy ilyen eset volt az SPS-re történő átállás is. Minden beszélgetés során kihangsúlyozta, hogy őt agrárkamarai elnöknek mindig választották, és nem szimpátia alapján kinevezett tisztségviselő volt. Azon kevesek közé tartozik, aki volt termelésszervező, válságkezelő, és ma is a mezőgazdálkodás gyakorlati irányításával, és szervezésével foglalkozó szakembernek ismerik. Az elmúlt 2 évben a nyilvánosság előtt ritkán vállalt szereplést, most viszont a magyar mezőgazdaságban tervezett változtatássokkal kapcsolatban kérdéseket tettem fel neki, amelyekre nem általános, de korrekt válaszokat kaptam. ...


helyzetertekeles-a-mai-magyar-mezogazdasagrol-1.docx


Referencia riport a GeoCell-1 és GeoAgit-CNPK-1 készítményekrõl

Ha az ember boldogulni akar, akkor jobban teszi, ha tiszteletben tartja a természet alapvető törvényeit. Különösen igaz ez a mezőgazdaságban, ahol a termelés kitettsége igen nagy a biotikus és abiotikus tényezőknek. A talajba dolgozott szármaradványok akkor fognak megfelelő időben és minőségben elbomlani, ha jelen vannak a bontást végző mikroszervezetek, és persze a körülmények is megfelelőek a működésükhöz. A tápanyag utánpótlás is akkor lesz igazán hatékony, ha a különféle tápelemek a megfelelő ütemben feltáródnak: és persze ebben a feltárásban is kulcsszerepet kapnak a talaj élő szervezetei.


referencia-riport-rozsas-attila.doc


Vélemény, és javaslat az Oroszországgal szemben bevezetett korl

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Orosz-magyar tagozat 1054. Budapest, Szabadság tér, Bank center Dr. Parragh László Úrnak Elnök és Tóth Imre Úrnak Tiszteletbeli Elnök Vélemény, és javaslat az Oroszországgal szemben bevezetett korlátozásokról. Tudjuk, hogy az Európai Unió, - így mind a 28 tagország - részese lett annak a gazdasági, és kereskedelmi –elsősorban üzleti alapú- korlátozásnak, amely Ukrajna keleti részén folyó fegyveres összecsapások következménye. A korlátozások, azaz az embargó tervezett szakterületei egyformán érintik az Európai Unió tagállamait, az EU alapításának elve, és döntéshozatali rendje miatt. Ebből egyenesen következik, hogy az is bűnhődik, aki nem vett részt az ukrán, orosz viszály kialakításában, viszont saját országának az orosz állam részéről tervezett viszontkorlátozás károkat okozhat. ...


velemeny-es-javaslat-az-oroszorszaggal-szemben-bevezetett-korlatozasokrol-2014-09-01-1.docx